top of page
boomering-colour-legende-en.png
logo_erasmusplus.jpg

// Outil Storymaps

Autors / desenvolupadors / col·laboradors

Boomering Mapping : està desenvolupat per la Universitat de Lubjana a Eslovènia.

Cap de projecte :
Marko KREVS - MK
Expert en geografia humana / geoinformacions


Col·laboradors
. Katia JEZNIK - KJ - Experta en educació
. Zala GRUDEN - ZG - Expert educatiu
. Žan Lep - ZL - Expert en Psicologia
. Nejc Bobovnik -


més informació sobre aquesta Universitat

Contacteu amb el projecte Eslovènia - boomering.slovenija@gmail.com

Assessor estratègic : Philippe Le Gonnidec - Política digital

Screenshot_2021-05-17 University.png
bottom of page